spectum.pl
Lustra
Meble i kafle
Projekty indywidualne

Informacje adresowe

Dubiel Vitrum sp.j.

ul. Kilińskiego 74 a
34-700 Rabka Zdrój

tel. +48 (18) 26 77 717
fax +48 (18) 26 77 922

info@dubielvitrum.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000395696
NIP 735-285-35-09, REGON 122399341

Ważne adresy

ZAPYTANIA OFERTOWE                                      oferty@dubielvitrum.pl

ZAMÓWIENIA                                                          zamowienia@dubielvitrum.pl

Sklep firmowy

ul. Kilińskiego 74 a
34-700 Rabka Zdrój

tel. +48 (18) 269 13 75
tel.  695 300 730

sklep@dubielvitrum.pl

Leszek Dubiel zastępca dyrektora zakładu tel. 695 300 733

 

leszek.dubiel@dubielvitrum.pl

 

Lustra

Marek Sowula

 

kierownik działu - rynek detaliczny

 

tel. 728 594 648

 

marek.sowula@dubielvitrum.pl

Przedstawiciele handlowi ds sieci

Tadeusz Mirek
Piotr Ścieplik
Andrzej Jakóbczyk
Jarosław Kołomański - reg. kier. sprzedaży

 

rejon Kraków
rejon Warszawa
rejon Bydgoszcz
rejon Wrocław

 

tel.  695 300 745
tel.  695 300 743
tel.  695 300 744
tel.  695 300 746

Szkło budowlane

Sławomir Kula
 

 

kierownik działu
 

 

tel. 695 300 761
 

 

slawomir.kula@dubielvitrum.pl
 

Szkło specjalne

Józef Obrębski

 

kierownik działu

 

tel. 695 300 747

 

jozef.obrebski@dubielvitrum.pl

Eksport

Leszek Miernik

 

kierownik działu

 

tel. 695 300 749

 

leszek.miernik@dubielvitrum.pl

 

Aktualności

06.02.2017
Projekt dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa...
07.11.2016
Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 18.10.2016 r. dotyczące...
28.10.2016
Rabka Zdrój, 28.10.2016 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania badań dotyczących jakości i...