spectum.pl
Lustra
Meble i kafle
Projekty indywidualne

Szkło laminowane dźwiękochłonne

Szkło laminowane dźwiękochłonne składa się z dwóch tafli sklejonych dwoma lub więcej warstwami dźwiękochłonnej folii poli-winylo-butyralowej (PVB). Efekt zwiększenia dźwiękochłonności można uzyskać kilkoma sposobami:

  • użycie przynajmniej jednej tafli szkła o dużym ciężarze powierzchniowym (np. szkło 6 mm lub grubsze); im większa jest sumaryczna grubość szkła tym odpowiednio lepsza izolacja akustyczna;
  • zastosowanie foli lub kilku foli o dużej sprężystości;
  • zróżnicowanie grubości szkła. Efekt poprawy tłumienia uzyskuje się, gdy obie tafle różnią się grubością o przynajmniej 50% (np. szkło float 4 mm + szkło float 6 mm). Można w ten sposób uzyskać poprawę tłumienia o 2-5 dB. Jest to jedna z najtańszych metod poprawy właściwości akustycznych.

Stosując w zespoleniu szyby laminowane specjalnymi foliami o dużej sprężystości można osiągać izolacyjność akustyczną Rw nawet powyżej 50dB.

Badania szkła laminowanego dźwiękochłonnego przeprowadza się w akredytowanych laboratoriach badawczych. Badanie i ocena bezpośredniej izolacyjności od dźwięków powietrznych jest oznaczona zgodnie z normą PN-EN 12758 „Szkło w budownictwie – Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych – Opisy wyrobu oraz określenie właściwości”.

Aktualności

20.10.2018
Firma Dubiel Vitrum zajęła trzecie miejsce w Małopolsce, w konkursie - "Pracodawca - organizator...
06.02.2017
Projekt dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa...
07.11.2016
Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 18.10.2016 r. dotyczące...