sklep z lustrami, lustra z oświetleniem led, lustra w ramach, ledowe bezpieczne lutra łazienkowe, lustra w ramach do przedpokoju sklep z lustrami, zamówienia B2B spectum.pl page.tpl.php wer 8cze 18:32
Lustra
Meble i kafle
Projekty indywidualne

Cyfrowa obróbka szkła

Dubiel Vitrum oferuje uslugi kompleksowej obróbki szkła płaskiego na urządzeniach sterowanych cyfrowo.

Zalety tak obrabianego szkła:

 • wysoka jakość

 • precyzja i powtarzalność kształtu

 • estetyka satysfakcjonująca użytkownika

 • bezpieczeństwo użytkowania

Zakres realizowanych usług w ramach obróbki CNC:

 • cięcie szkła i luster

 • szlifowanie i fazowanie szkła

 • wiercenie otworów

 

Cięcie szkła i luster

Rozkrój odbywa się w sposób automatyczny lub w specjalnych przypadkach w sposób ręczny.

 

ISTOTNE WARUNKI TECHNICZNE AUTOMATYCZNEGO ROKZROJU SZKŁA w Dubiel Vitrum

grubości szkła

2 - 30 mm

maksymalny wymiar tafli

4000 x 2500 mm

UWAGA: rozkrój najczęściej realizujemy z tafli 3210 x 2250 mm lub 3210 x 2550 mm

dokładność cięcia

±0,25 mm

kształty

dowolne - z uwzględnieniem szczegółowych ograniczeń wymiarów minimalnych i maksymalnych dla danych grubości szkła, niezbędnych w dalszej obróbce

Skanowanie szablonów

W celu odwzorowania kształtów skanujemy szablony przygotowane przez klientów.

Wymagania:

 • szablony muszą… odzwierciedlać zarys przedmiotu – nie ma możliwości skanowania narysowanych kształtów

 • otwory na szablonach muszą mieć średnice co najmniej 15 mm

 • dokładność skanowania zależy od jakości krawędzi szablonu

ISTOTNE WARUNKI TECHNICZNE ROZKROJU RĘCZNEGO w Dubiel Vitrum

mnimalna grubość szkła

2 mm

maksymalna grubość szkła

 • 19 mm – dla szkła monolitycznego cietego krajakiem

 • 35 mm – dla szkła ciętego piłą… (dwustronnie)

maksymalny wymiar tafli

2250 x 1600 mm

dokładność cięcia

±1,0 mm

wycinanie łuków

Maksymalny promień koła i łuków: 2000 mm

Realizujemy też rozkrój szkieł specjalnych, takich jak:

 • szkło ornamentowe

 • szkło laminowane VSG

Tniemy także materiały szklane inne niż szkło płaskie, np. rury szklane (przy użyciu piły diamentowej).

 

Szlifowanie i fazowanie szkła

Obróbka krawędzi odbywa się szlifierkach i fazowarkach, a także na centrach obróbczych.

W specjalnych przypadkach wymagana jest obróbka ręczna, przy użyciu tarczy diamentowej lub tarczy kamiennej, a także ręcznej szlifierki taśmowej – w celu zatępiania rogów, wykruszeń i ubić, poprawy krawędzi, wykonania fazek czy przygotowania formatek do dalszej obróbki.

Rodzaje obróbki krawędzi szkła w Dubiel Vitrum

szlif płaski
szlif pod kątem
szlif potrójny
faza
faza podwójna
faza obustronna
szlif półokrągły
szlif półokrągły pełny
szlif OG
szlif OG2

ISTOTNE WARUNKI TECHNICZNE OBRABIANIA KRAWĘDZI w Dubiel Vitrum

rodzaj szkła

 • płaskie monolityczne

 • laminowane niehartowane

 • ornamentowe

 • malowane farbami nieszkliwnymi

rodzaj szlifu

 • szlif płaski odcinków prostych

 • szlif pod kątem 0-45° odcinków prostych

 • szlif potrójny odcinków prostych

 • zatępianie odcinków prostych

wkończenie szlifu

 • matowy

 • z polerem

grubość szkła

3-90 mm

minimalne wymiary szkła

 • 40 x 40 mm – dla szlifu płaskiego i szkła o grubości 6 mm

 • 50 x 50 mm lub 40 x 80 mm – dla szlifu płaskiego i szkła o grubości 8-19 mm

 • 110 x 110 mm – dla szlifu pod kątem 0-22,5° i szkła o grubości do 19 mm

 • 140 x 140 mm – dla szlifu pod kątem 22,5-45° i szkła o grubości do 19 mm

maksymalne wymiary szkła

 • 3210 x 3500 mm

 • maksymalna szerokość 3800 mm lub maksymalna wysokość 3650 mm

 • maksymalna waga 250 kg

maksymalne wymiary fazek

5 mm – fazka o kącie regulowanym 0-45°

minimalny wymiar sztorca

1 mm (dla szlifu pod kątem i szlifu potrójnego)

parametry dla wykonania szlifu potrójnego

 • grubość szkła S: 3-90 mm

 • szerokość sztorca c: od 1 mm do S

 • kąt a1: 0-45°

 • kąt a2: 0-45°

  UWAGA: kąt a1 < kąt a2ISTOTNE WARUNKI TECHNICZNE OBRABIANIA KRAWĘDZI w Dubiel Vitrum

rodzaje szlifów i grubości szkła

 • płaski (szkła 3-40 mm)

 • półokrągły (szkła 4-19 mm)

 • półokrągły pełny (szkła 15 i 19 mm)

 • OG (szkła 15 i 19 mm)

 • podwójny OG2 (szkła 15 mm)

wykończenie szlifu

 • matowy

 • polerowany

minimalny wymiar szkła

fi 230 mm

maksymalny wymiar szkła

fi 2000 mm (do 2200 mm – wymagane konsultacje z Działem Sprzedaży)ISTOTNE WARUNKI TECHNICZNE ZAOKRĄGLANIA NAROŻY w Dubiel Vitrum

minimalny promień naroża

5 mm

maksymalny promień naroża

50 mm

rodzaje szlifów

 • szlif płaski (mat i poler)

 • szlif półokrągły (mat i poler)

grubość szkła

3-19 mm

wymiary szkła

 • minimum: 100 x 100 mm

 • maksimum: 2500 x 2500 mm

kąt zaokrąglanych naroży

90°ISTOTNE WARUNKI TECHNICZNE FAZOWANIA SZKŁA w Dubiel Vitrum

rodzaje faz

 • faza zwykła

 • faza podwójna

 • faza obustronna

wykończenie fazy

 • mat

 • poler

szerokości fazy

5 - 40 mm

maksymalne szerokości fazy w zależności od grubości szkła

 • dla szkła o grubości 3 mm – faza 10 mm

 • dla szkła o grubości 4 mm – faza 25 mm

 • dla szkła o grubości 5 mm – faza 30 mm

 • dla szkła o grubości 6 mm – faza 35 mm

 • dla szkła o grubości 8 mm – faza 40 mm

minimalne grubości szkła

 • faza zwykła: 3 mm

 • faza podwójna: 5 mm

 • faza obustronna: 6 mm

minimalne wymiary szkła w zależności od szerokości fazy

 • 40 x 40 mm – faza 10 mm

 • 50 x 50 mm – faza 15 mm

 • 90 x 90 mm – faza 25 mm

 • 110 x 110 mm – faza 30 mm

 • 130 x 130 mm – faza 35 mm

 • 160 x 160 mm – faza 40 mm

maksymalna wysokość szkła

2 700 mm

Parametry minimalne dla fazy obustronnej

grubość szkła

6 - 25 mm

kąty fazy

3,5° - 45°

minimalna szerokość sztorca

1,5 mmISTOTNE WARUNKI TECHNICZNE FAZOWANIA KRZYWOLINIOWEGO w Dubiel Vitrum

rodzaje obróbki

 • faza krzywoliniowa zewnętrzna

 • faza krzywoliniowa wewnętrzna

 • faza prostoliniowa

rodzaje faz

 • faza zwykła

 • faza dwustronna

 • faza podwójna

wykończenie

 • mat

 • poler

szerokości fazy

0,5 - 40 mm

kąty fazy

0 - 45°

grubości szkła

3 - 20 mm

minimalna wielkość szkła

 • 50 x 50 mm (szkło obrabiane z wykorzystaniem szablonu)

 • fi 170 mm

maksymalna wielkość szkła

 • 2000 x 2000 mm

 • fi 2000 mm

pozostałe istotne warunki

 • maksymalna obróbka w linii prostej: 1300 mm

 • stosunek długości boków:

  - nie większy niż 1:3 dla owala

  - nie większy niż 1:2 dla prostokąta

 • wymiary otworu do fazowania wewnętrznego: od fi 400 do fi 700 mm

 • dla szerokości fazy do 20 mm
   

  - promień łuku zewnętrznego: R > 25 mm

  - promień wycięcia: R > 50 mm

  - głębokość wycięcia: B < 40 mm

 

Wiercenie otworów w szkle

Wiercenie otworów odbywa się przy użyciu dwóch wierteł: górnego i dolnego. Miejsce wiercenia otworu wyznaczane jest podczas rozkroju szkła lub może być wyznaczone ręcznie.ISTOTNE WARUNKI TECHNICZNE WIERCENIA OTWORÓW W SZKLE w Dubiel Vitrum

rodzaj obróbki

 • wiercenie

 • rozwiercanie

typowe średnice wierteł (mm)

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 40, 42, 45, 46, 50, 55, 60, 65, 70

rozwiertaki – pogłębiacze stożkowe

 • minimalna średnica rozwiertu: 3 mm

 • maksymalna średnica rozwiertu: 72 mm

 • kąt rozwiertu: 90°

wymiary szkła

 • minimalny: 60 x 60 mm

  (mniejsze wymiary szkła wymagają zastosowania dodatkowego uchwytu utrzymującego)

 • maksymalny: 3000 x 2500 mm

grubość szkła

3 - 50 mm

inne

 • odległość minimalna pomiędzy wierconymi otworami jest uzależniona od grubości szkła, jednak nie powinna być mniejsza niż 5 mm

 • odległości minimalne od krawędzi otworu do krawędzi szkła:

  - szkło ≤ 6 mm – 5 mm

  - szkło ≥ 8 mm – 10 mm

 • możliwość wykonywania kółek szklanych

 • możliwość wykonywania półkolistych wycięć przy krawędzi szkła

 

Obróbka szkła na centrach obróbczych CNC

Centra obróbcze CNC służą do kompleksowej obróbki szkła. Podstawowe operacje to:

 • wycinanie kształtów i wykonywanie nieregularnych form

 • szlifowanie krawędzi

 • wiercenie otworów

 • wykonywanie dużych wycięć i otworów wewnętrznych, również o nieregularnych kształtach

Zalety przetwarzanego na tych stanowiskach szkła to wysoka precyzja, gwarancja powtarzalności kształtu przy produkcji seryjnej i estetyczność wykończenia. Na centrach realizuje się duże gabaryty formatek, zarówno w pojedynczych ilościach jak i dużych seriach, jak również serie małych formatek.

Na centrum obróbczym CNC realizujemy projekty wykorzystując pliki z zaprojektowanym kształtem w różnych programach typu CAD. Jakość formatek szklanych wykonywanych na obrabiarkach sterowanych numerycznie zależy od sposobu wykonania plików w programach CAD (dxf, dwg).ISTOTNE WARUNKI TECHNICZNE OBRÓBKI CNC w Dubiel Vitrum

wymiary formatki

 • wymiar maksymalny: 3400 x 2000 mm

  UWAGA: maksymalna wielkość formatki zależy od rodzaju obróbki i wykorzystywanych do tego narzędzi (np. różne średnice tarcz, średnice frezów).

 • wymiar minimalny: 320 x 170 mm lub fi 300 mm

grubości szkła

3-55 mm

rodzaje szkła

 • monolityczne

 • laminaty

 • powłokowe (lustra, malowane, z powłokami specjalnymi)

rodzaje obróbki

SZLIFY

 • płaski (3-55 mm)

 • półokrągły (4-19 mm)

 • półokrągły pełny (15 i 19 mm)

 • OG (15 i 19 mm)

 • podwójny OG2 (15 mm)

rodzaje szlifów:

 • zgrubny

 • matowy

 • polerowany

 

OTWORY

 • wykonywane wiertłami lub frezowane i szlifowane

 • wielkości dostępnych wierteł: Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27 mm

 • frezowanie i szlifowanie otworów od fi 20 bez ograniczenia do pełnych mm

 • polerowanie otworów od fi 50 mm

 • pogłębianie stożkowe otworu (rozwiercanie): fi > 60 mm

 

WYCINANIE KSZTAŁTÓW WEWNĘTRZNYCH:

 • minimalny promień wewnętrzny matowy: R = 8 mm

 • minimalny promień wewnętrzny polerowany: R = 25 mm

 

INNE:

 • maksymalna szerokość fazki technologicznej: 5 mm

 

Szkło na wymiar do mebli i produktów użytkowych

Oferujemy profesjonalne cięcie szkła na wymiar. Zajmujemy się realizacją zleceń obejmującą docinanie szkła mało- oraz wielkogabarytowego o różnych kształtach do mebli zaprojektowanych ze szkła czy szklanych elementów. Oferta szkło na wymiar obejmuje również produkcję elementów do urządzeń, maszyn czy produktów użytkowych. 

Szkło na wymiar dla fabryk,

producentów i wytwórców

Dubiel Vitrum jest dostawcą oraz producentem szkła na wymiar, którego odbiorcami są przedsiębiorstwa działające w wielu sektorach gospodarki. Nasze produkty są wykonywane z zachowaniem polskim oraz europejskim norm. Szkło na wymiar może posłużyć również do specjalistycznych zastosowań, takich jak szklane podłogi w muzeum czy wewnętrzne szklane ściany akustyczne w biurowcu.

Zachęcamy do zobaczenia naszych realizacji, dzięki którym poznają Państwo szerokie możliwości zastosowania profesjonalnie docinanego szkła na wymiar

Aktualności

31.05.2021
Lustra.pl to nowa strona na której prezentujemy informacje o produktach na bieżąco synchronizowane...
19.03.2020
Szanowni Klienci, informujemy, że pomimo zaistniałej sytuacji związanej z koronawirusem SARS-CoV-2...
20.10.2018
Firma Dubiel Vitrum zajęła trzecie miejsce w Małopolsce, w konkursie - "Pracodawca - organizator...
Polityka prywatności