spectum.pl
Lustra
Meble i kafle
Projekty indywidualne

Szkło budowlane

Szkło budowlane jest materiałem o wyjątkowych cechach. Ma coraz szersze zastosowanie – zarówno jako materiał dekoracyjny jak również konstrukcyjny. Szkło w budownictwie łączy kilka niepowtarzalnych i istotnych w architekturze cech: transparentność, wytrzymałość, podatność na obróbkę i zdobienie.

Szkło w budownictwie - wymagania

W zależności od zastosowania, szkło w budownictwie może podlegać takim wymaganiom jak:
  1. bezpieczeństwo użytkowania
  2. ochrona przed hałasem i drganiami
  3. bezpieczeństwo pożarowe
  4. oszczędność energii
  5. rygor higieniczny, zdrowotny i ochrony środowiska
Jeżeli szkło budowlane jest oznaczone znakiem CE, to znaczy, że jest przeznaczone się do stosowania w budownictwie na podstawie norm i przepisów prawa. Szkło budowlane normy CE stanowią świadectwo i gwarancję producenta, że dokonano oceny zgodności produktu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną. Znak ten upoważnia producenta szkła budowlanego do wprowadzenia wyrobu zarówno na rynek polski jak i zagraniczny.
 
Szkło w budownictwie może być również oznaczone znakiem budowlanym B (wzory oznakowania są podane w Ustawie o wyrobach budowlanych). Hurtownia szkła budowlanego może alternatywnie dokonać oceny zgodności w systemie krajowym i oznakować wyrób znakiem B.

Dubiel Vitrum - szkło budowlane producent, a wymagania na rynku budowlanym normami PN-EN

Dubiel Vitrum, jako producent szkła budowlanego i szkła bezpiecznego, prowadzi ocenę zgodności i wystawia Deklaracje Zgodności dla wszystkich typów szyb hartowanych i szyb warstwowych oraz wszelkich ich wzajemnych kombinacji według właściwych norm.
 
Zbiór deklaracji zgodności na poszczególne wyroby zastosowane w projektowanym obiekcie budowlanym jest zwyczajowo umieszczony w dokumentacji powykonawczej, ale także stanowi podstawę do ewentualnej weryfikacji jakości z tytułu rękojmi lub/i udzielonej gwarancji. Dubiel Vitrum, producent szkła budowlanego, wystawia Deklaracje Zgodności dla danego typu wyrobu szklanego. Obejmują one specyfikacje techniczne, a deklarowane cechy techniczne (parametry) są oparte na wynikach badań i pomiarów. Pomiary i badania objęte są normatywnym planem badań i hurtownia szkła budowlanego Dubiel Vitrum prowadzi zapisy wyników.
 
Deklaracja Zgodności na wyroby szklane wystawiana przez hurtownię szkła budowlanego Dubiel Vitrum, oparta jest o parametry określone przez producenta oraz wyniki badań uzyskane przez Dubiel Vitrum w toku zakładowej kontroli produkcji, wstępnego badania typu oraz badania kontrolne, według znormalizowanych metod badawczych i obliczeniowych. Producent wyrobu określa zakres zastosowania szkła budowlanego i deklaruje zgodność z wymaganiami oraz ponosi za to pełną odpowiedzialność. Dubiel Vitrum - szkło budowlane producent - posiada wyposażenie badawczo-kontrolne w zakresie wytwarzanych typów wyrobów, a także odpowiednio przeszkolony personel.

Szkło budowlane normy PN-EN 

Poniżej zestawienie najpowszechniej stosowanych norm dla szkła budowlanego:
 

Szkło budowlane -
norma PN-EN

Tytuł

Szkło budowlane - treść normy

PN-EN 12150

 

 

Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe.

definicje i opis, tolerancje, płaskość, wykończenie obrzeży, fragmentacja oraz fizyczne i mechaniczne właściwości litego bezpiecznego szkła budowlanego termicznie hartowanego; wymagania dotyczące oceny zgodności i zakładowej kontroli produkcji podstawowych wyrobów ze szkła budowlanego sodowo-wapniowo-krzemianowego

PN-EN 1863

Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe.

norma określa tolerancje, płaskość, obróbkę krawędzi, fragmentację oraz fizyczne i mechaniczne właściwości monolitycznego płaskiego, termicznie wzmocnionego szkła budowlanego sodowo - wapniowo - krzemianowego (TVG), o grubości nominalnej od 3 do 12 mm, do zastosowań w budownictwie; wymagania dotyczące oceny zgodności oraz zakładowej kontroli produkcji płaskiego termicznie wzmocnionego szkła budowlanego sodowo-wapniowo-krzemianowego 

PN-EN ISO 12543

Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstowe.

część 1: definicje i opis części składowych; część 2 i 3: wymagania eksploatacyjne; część 4: metody badań odporności na wysoką temperaturę, wilgoć i promieniowanie; część 5: wymiary, tolerancje i wykończenie obrzeża; część 6: wady gotowych formatek i metody badań odnoszące się do wyglądu szkła laminowanego podczas patrzenia przez szkło budowlane, w szczególności kryteria akceptacji w polu widzenia

PN-EN 14449

Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Ocena zgodności wyrobu z normą.

określono wymagania dotyczące oceny zgodności oraz zakładowej kontroli produkcji szkła warstwowego i bezpiecznego szkła warstwowego do stosowania w budownictwie

PN-EN 14179

Szkło w budownictwie. Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe.

definicje i opis procesu termicznego hartowania (HST – Heat Soak Test) razem z tolerancją płaskości, wykończenia obrzeża, siatką spękań, fizyczne i mechaniczne właściwości monolitycznego, płaskiego, wygrzewanego, bezpiecznego szkła budowlanego sodowo - wapniowo - krzemianowego do zastosowania w budynkach; ocena zgodności wyrobu z dokumentem “szkło budowlane normy

PN-EN 12758

Szkło w budownictwie. Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych. Opisy wyrobu oraz określenie właściwości.

przyporządkowano wartości izolacyjności akustycznej wszystkich przezroczystych, półprzezroczystych i nieprzezroczystych wyrobów szklanych, które przeznaczono do stosowania w zestawach oszkleniowych w budynkach, i które wykazują właściwości ochrony akustycznej 

PN-EN 12600

Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła płaskiego.

metoda badania wytrzymałości wahadłem udarowym pojedynczych tafli  szkła budowlanego płaskiego w celu zakwalifikowania wyrobów do jednej z trzech głównych klas po uderzeniu i ocenie sposobu pękania

PN-EN 572

Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego.

definicje oraz ogólne właściwości fizyczne i mechaniczne; tolerancje wymiarowe, opis wad, ograniczenia jakościowe dla każdego typu wyrobu szkła budowlanego: szkło float, polerowane szkło zbrojone, szkło płaskie ciągnione, wzorzyste szkło walcowane, wzorzyste szkło zbrojone, zbrojone i niezbrojone szkło profilowe; ponadto: wymiary handlowe i ścisłe; ocena zgodności wyrobu z normą

PN-EN 1288

Szkło w budownictwie. Określanie wytrzymałości szkła na zginanie.

podstawy badań  szkła budowlanego  - metody określania wytrzymałości na zginanie litego szkła, metody badań i zakres ich stosowania (nie dotyczy szyb zespolonych i szkła warstwowego); metoda współosiowego dwupierścieniowego badania płaskich próbek o dużych powierzchniach badanych; badanie na próbkach podpartych na dwóch podporach (czteropunktowe zginanie); badanie szkła profilowego w kształcie litery U; metoda współosiowego dwupierścieniowego badania płaskich próbek o małych powierzchniach badanych

PN-EN 1063

Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie pocisku.

wymagania i metody badań oraz klasyfikacja kuloodporności szkła i układów szkło budowlane/tworzywo sztuczne

PN-EN 356

Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak.

metody badania odporności szyb ochronnych i zaklasyfikowanie tych wyrobów szklanych do jednej z ośmiu możliwych klas odporności (klasy ochrony szyb od P1 do P8); definicje terminów takich jak np.: szyba ochronna, skład szyby ochronnej, klasa odporności.

PN-EN 1036

Szkło w budownictwie. Lustra ze szkła float powlekanego srebrem do użytku wewnętrznego.

definicje, wymagania jakościowe (wady optyczne, wady krawędzi), badania trwałości luster do użytku wewnętrznego; wymagania, ocena zgodności i zakładowa kontrola produkcji

PN-EN 1096

Szkło w budownictwie. Szkło powlekane.

definicje i klasyfikacja; wymagania, metody badania, ocena starzenia i odporności na ścieranie powłok na szkle przeznaczonym do stosowania w budownictwie; metoda badania i ocena wpływu promieniowania słonecznego na zmiany przepuszczalności światła i promieniowania słonecznego szkła budowlanego powlekanego, wpływ na obniżenie współczynnika odbicia w podczerwieni w przypadku powłok niskoemisyjnych; metoda badania w celu określenia właściwości samoczyszczących szkła powlekanego

Przydatne linki:

www.pkn.pl
www.pn-en.pl
www.szybexp.of.pl

Aktualności

06.02.2017
Projekt dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa...
07.11.2016
Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na viagra pas cher zapytanie ofertowe z dn. 18.10.2016 r....
28.10.2016
Rabka Zdrój, 28.10.2016 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania badań dotyczących jakości i...